Hydro-RDI-Network Kick-off tutkimusorganisaatioille ja yrityksille 29.1.2021

Hydro-RDI-Network kumppanuusalusta käynnistettiin yhdessä online-webinaarissa yritysten kanssa 29.1.2021. Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustua hankkeessa mukana oleviin organisaatioihin ja osaajiin sekä kertoa ja kuulla odotuksista yhteiseen toimintaan sekä mahdollisista tuloksista. 

Tilaisuus alkoi yhteisellä kahvihetkellä ja konsortion johtaja professori Petteri Alho kertoi Hydro-RDI-Networkin tavoitteista. Tämän jälkeen muut tieteelliset kumppanit esittäytyivät. Tässä pyritiin hahmottamaan keitä meolemme ja mitä me haluamme tulevassa yhteistyössä (tutkimustarve, aineistot, infra, voimavarat) sekä mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja tulokset vuoden 2022 loppuun mennessä. Pohdittiin eri toimijoiden roolia hankkeessa ja sitä, ketkä ovat kunkin organisaation asiantuntijatiimissä mukana sekä tarkennettiin ja täydennettiin  tutkimuksellisia ja yritysyhteistyöhön liittyviä suuntalinjoja. 

Tämän jälkeen Topi Helle (Finnish Water Forum) piti alustuspuheenvuoron aiheesta ”Suomen vesialan vienti maailmalla” ja yritykset esittäytyivät sekä esittivät omia toiveitaan ja tarpeitaan sekä antiaan alkavalle yhteistyölle. Erllisiä tutkimuksellisia teemoja työstettiin ja keskusteltiin vielä erillisissä työpajoissa, online-työskentelyn tapaan kuuluen ns. breakout huoneissa. Työpajan antia purettiin vielä erikoistutkija Jari Silanderin johdolla ja loppuun professori Petteri Alho kokosi ajatuksia yhteen. Tilaisuus päättyi innostaviin, mutta odottaviin tunnelmiin.

Tilaisuuden jälkeen kerättiin myös palautetta ja palautteen mukaan tilaisuus oli onnistunut. Palautteissa toivottiin omaa LinkedIn-ryhmää ja se perustettiin.

Tervetuloa siis mukaan Hydro-RDI-Network LinkedIn-ryhmään!  

Ja seuraathan meitä tunnisteilla #hydrordi ja #hydrordinetwork

Lue lisää kick-off-tilaisuudesta: