Hydro-RDI-Network partnerit tekevät tulvakartoitusta Sastamalassa

Pirkanmaan ELY-keskus laatii parhaillaan tulvakarttaa Sastamalassa Kokemäenjoen yläosalle Äetsän ja Hartolankosken voimalaitosten väliselle alueelle. Kartoitus on jatkoa jo useille aikaisemmille kartoituksille Pirkanmaalla. Tähän mennessä on kartoitettu suurimpien järvien tulva-alueita ja lisäksi Punkalaitumenjoen tulva-alueita. Hydro-RDI-Network verkostoon kuuluvat Turun yliopisto ja Sitowise Oy tekevät tässä yhteistyötä.

Kartoituksesta vastaa Sitowise Oy ja uoman mittaamisesta vastaa Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos. Mittausalue käsittää Kokemäenjoen pääuoman Äetsän ja Hartolankosken vesivoimalaitosten välillä. Ennen pääuomaa aloitetaan mittaukset kahdella pienemmällä jokikohteella, Malvaanojassa ja Kiikanojassa.

Mittaukset pyritään tekemään pelkästään vesialueella ja tonteilla liikkumista pyritään välttämään. Jos joudutaan liikkumaan asuintalojen lähellä, siitä pyritään informoimaan asukkaita etukäteen, kertoo professori Petteri Alho Turun yliopistosta.

Mittaustiedoilla laaditaan tulvakartat, jotka palvelevat tulvariskien hallinnan suunnittelua alueella. Jatkossa tarkastellaan tarkemmin mahdollisia tulvariskikohteita ja pyritään edistämään tulvariskien vähentämistoimenpiteitä.

Mittausten jälkeen laaditaan jokimalli, jolla lasketaan vedenkorkeudet eri virtaamatilanteissa. Työssä käytetään eri suuruisia tulvatilanteita, jotta voidaan helpommin tunnistaa ranta-alueen mahdollisia tulvariskejä. Mallinnustyö valmistuu kokonaisuudessaan syyskuussa, toteaa pääsuunnittelija Lauri Harilainen Sitowise Oy:ltä.

Alkuperäinen teksti Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilla