Suomen Akatemian rahoitusta hydrologiselle TKI-kumppanuusverkostolle

Maantieteen professorin Petteri Alhon johtamalle hydrologiselle TKI-kumppanuusverkostolle (HYDRO-RDI-Network) rahoitusta myönnettiin yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen, Itä-Suomen yliopiston sekä Oulun yliopiston kanssa toteuttavan hankkeen päämääränä on parantaa ja soveltaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnuslähestymistapoja, joita on jo kehitetty edellisissä tieteellisissä tutkimushankkeissa yhdessä yrityspartnereiden kanssa.

– Kumppanuusverkosto tulee soveltamaan lukuisia menetelmiä tarjotessaan palvelukokonaisuuksia liittyen tulvariskeihin, jokihabitaatteihin, vedenlaatuun ja kestävään jokiympäristön hallintaan, Alho kertoo.

Verkoston yrityspartnerit edustavat monia osa-aloja vesisektorilta, kaukokartoituksesta ja geoinformatiikasta. Kumppaneiksi valitut yritykset ovat jo entuudestaan tehneet yhteistyötä yksittäisten tutkimusinstituuttien ja yliopistojen kanssa, mutta nyt perustettu HYDRO-RDI-Network on täysin uusi konsortio, jossa toimii yhteistyössä kolme yliopistoa, kaksi tutkimusinstituuttia ja 15 yritystä.

Lue lisää: