Envistation vaunu Pitkäkosken rannalla

Suomen ympäristökeskuksen kenttälaboratorio ja mittausalusta Envistation ensimmäiselle kenttämittausjaksolle

Ympäristömittaukset tapahtuvat osittain jo nyt ja tulevaisuudessa enenevissä määrin kentällä. Osana tätä kehitystä SYKE on rakentanut liikuteltavan kenttälaboratorion ja mittausalustan Envistationin, joka mahdollistaa monipuolisen tutkimus- ja mittaustoiminnan kentällä.

Ensisijaisena käyttötarkoituksena alkuvaiheessa on jatkuvatoimisten vedenlaadunmittausten luotettavuuden tutkiminen, mutta tulevaisuuden mahdollisia käyttötarkoituksia voivat olla myös esimerkiksi vertailumittaustoiminta tai ympäristövahinkoihin liittyvä valmius nopeasti käyttöönotettavaan jatkuvatoimiseen mittaukseen.

Vaunuun on rakennettu itsenäinen sähköjärjestelmä 12,5 kW akustolla, aurinkopaneeleilla ja automatisoidulla aggregaatilla. Vakiovarustukseen kuuluu kulloinkin käytössä olevien mittalaitteiden lisäksi näytteenottojärjestelmä, sääasema, automaattivesinäytteenotin, paineilma ja pieni drone. Kokonaisuutta ohjataan ja seurataan reaaliaikaisesti SYKEn EnviCal Manager IOT-alustan kautta.

Osana Hydro-RDI-Network hanketta toteutettavan Pitkäkosken kenttämittausjakson tarkoituksena on testata vaunun toimintaa kenttäolosuhteissa ja tuottaa samalla tietoa vedenlaadunmittausten automaattisen laadunvarmistuksen käyttökelpoisuudesta. Veden sameuden mittauksen ympärille on rakennettu järjestelmä, joka tuottaa lähes reaaliaikaista tietoa mittausepävarmuudesta parantaen näin tulosten käytettävyyttä.

Envistation-vaunuun on mahdollista päästä tutustumaan Oulussa keskiviikkona 27.10.2021 klo 12 järjestettävän kenttämittausvertailun yhteydessä.

Lisätietoa:

joonas.kahiluoto@syke.fi

Kuva Envistation vaunun sisältä ennen käyttöönottoa
Kuva: Joonas Kahiluoto 2021