Hydro-RDI-Network parantaa vedenlaadun valvontaa ja ennaltaehkäisee tulvavahinkoja

Tuoreessa yhteishankkeessa tarkennetaan jokiympäristön hahmottamistapoja. Uusi osaaminen tuo keinoja kaupunkitulvien riskien ennakointiin, jokiympäristön suunnitteluun sekä vedenlaadun valvontaan. Laaja-alaista työtä tehdään tiiviisti tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yrityskumppanien osaamista hyödyntäen.

Kumppanuusverkostoon perustuvan Hydro-RDI-Network-hankkeen päämääränä on parantaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnustapoja. Tarkempien tietojen myötä voidaan löytää uusia ratkaisuja useisiin yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin, kuten vedenlaadun valvomiseen ja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn.

– Hankkeessa Paikkatietokeskus keskittyy erityisesti jokiympäristöjen 3D-mittauksen ja -mallinnuksen tarkentamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien monisensorijärjestelmien ja prosessointimenetelmien kehittämistä ja testaamista, kertoo tutkimusprofessori Harri Kaartinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Tutkijat käyttävät datankeruussa monipuolisesti laserkeilausmenetelmiä sekä kauko-ohjattavaa minivenettä. Kaikuluotaimin ja vedenvirtaama-anturein kalustettu vene mittaa joen topografia- ja virtaamatietoa saumattomasti. Laserkeilausjärjestelmä yhdistelee tavanomaista useampaa aallonpituutta toisiinsa.

Monilähteisten aineistojen hyödyntäminen vesiympäristöjen hallinnassa on yksi hankkeen tutkimuskohteista. Hankkeessa hyödynnetään muun muassa Maanmittauslaitoksen tiheää kansallista laserkeilausaineistoa sekä useamman aallonpituuden ilmalaserkeilausaineistoa, jota kerätään hankkeen aikana. Lisäksi tutkijat käyttävät vedenalaiskuvausta jäänalaisen tilannetiedon keräämiseen sekä katuverkkotietoa, joka on erityisen tärkeä kaupunkitulvien riskiennusteiden laadinnassa.

– Tutkimuksessa pääsemme hyödyntämään pitkää kokemustamme valuma-aluemallinnuksessa sekä kehittämään uusia työkaluja muun muassa kaupunkien tulvariskien hallintaan käyttäen uusia, entistä tarkempia aineistoja, summaa vanhempi tutkija Ville Mäkinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

– Hydro-RDI-Network-hanke jatkaa ja syventää vesialan tutkimusta ja yhteistyötä yritysten kanssa, kun kolme yliopistoa, kaksi tutkimusinstituuttia ja 15 yritystä yhdistyvät kumppanuusverkostoksi, kertoo tutkimusprofessori Kaartinen.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen lisäksi verkostoon kuuluvat Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus sekä useita yrityspartnereita muun muassa vesisektorilta ja kaukokartoituksen sekä geoinformatiikan kentiltä. Tuoreen konsortion osaamisrepertoaari on poikkeuksellisen laaja.

– On hienoa, että hanke tukee yhteiskunnallisten hyötyjen lisäksi avauksia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksien puolella. Tämä tuo varmasti kiinnostavia tuloksia myös tulevaisuudessa, pohtii konsortion johtaja professori Petteri Alho Turun yliopistosta.

Hanke on Suomen Akatemian rahoittama.

Lue lisää: