News

Funding for research infrastructure & green and digital transition
Hydrological Research Infrastructure Platform (HYDRO-RI) got its share of Academy of Finland’s funding for research infrastructures. Three-year funding granted to...
Envistation vaunu Pitkäkosken rannalla
Suomen ympäristökeskuksen kenttälaboratorio ja mittausalusta Envistation ensimmäiselle kenttämittausjaksolle
Ympäristömittaukset tapahtuvat osittain jo nyt ja tulevaisuudessa enenevissä määrin kentällä. Osana tätä kehitystä SYKE on rakentanut liikuteltavan kenttälaboratorion ja mittausalustan...
Tuesdays of HydroTechnology webinar series: Topics for Autumn 2021
The Tuesdays of HydroTechnology webinar series started in May 2021 and now continues with the briefings on water research and...
Over 20 new research topics in Hydrology for the next 2 years
The information obtained from the various hydrological research is useful, for example, in flow regulation, riverbank construction projects or river...
Hydro-RDI-Network Uutiskirje 2/2021 – Kesä hellii, mutta katse syksyyn
Hei Hydro-RDI-Network yhteistyökumppanit! Toivottavasti kesä lämmittää mukavasti kehoa ja mieltä. Tässä muutama muistus kuitenkin jo hieman häämöittelevän syksyn Tuesdays of...
Hydro-RDI-Network Newsletter 2/2021 -Summer regards and getting ready for the Fall
Dear Hydro-RDI-Network Partners!  Hopefully you have enjoyed the summer and both the body and mind have a rest. Here, however,...
Hydro-RDI-Network gathered partners to a workshop: Technology and Funding opportunities in hydrological field
Hydro-RDI-network arranged a partner workhop 15th June 2021 with the aim to bring the network’s experts together to hear about...
Suomessa tutkitaan mahdollisuutta käyttää koneoppimismenetelmää tulvien ennustamisessa – alustavat tulokset lupaavia
Suomessa tutkitaan mahdollisuutta käyttää koneoppimismenetelmää tulvien ennustamisessa. Koneoppimismenetelmää on koulutettu suurella datajoukolla seitsemällä koealueella. Uutta koneoppimismenetelmää on koulutettu suurella datajoukolla...
Recordings for Tuesdays of HydroTechnology webinars available and registration for Autumn webinars opened
The Tuesdays of HydroTechnology webinar series started in May 2021 and continues the briefings on water research and technology on...
Kevään Tuesdays of HydroTechnology-webinaarien nauhoitukset saatavilla ja ilmoittautuminen syksyn webinaareihin avattu
Tuesdays of HydroTechnology -webinaarisarja starttasi toukokuussa 2021 ja tarjoilee webinaareja myös syksyllä noin kerran kuukaudessa tiistaiaamuisin. Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan tavoitteena...
New water sector webinar series offers info sessions on Tuesday mornings
The Tuesdays of HydroTechnology webinar series is an initiative made by the Hydro-RDI-Network project coordinated by the University of Turku...
Hydro-RDI-Network partnerit tekevät tulvakartoitusta Sastamalassa
Pirkanmaan ELY-keskus laatii parhaillaan tulvakarttaa Sastamalassa Kokemäenjoen yläosalle Äetsän ja Hartolankosken voimalaitosten väliselle alueelle. Kartoitus on jatkoa jo useille aikaisemmille...
Uusi vesialan webinaarisarja tarjoaa tietoiskuja tiistaiaamuisin
Tuesdays of HydroTechnology -webinaarisarja on Turun yliopiston koordinoiman ja Suomen Akatemian rahoittaman Hydro-RDI-Network-hankkeen tekemä aloite. Webinaareja järjestetään tiistaiaamuisin noin kerran...
Hydro-RDI-Network Newsletter 1/2021 – Research & Events
Dear Hydro-RDI-Network Partners!  We wish all is well with you despite the circumstances. In this newsletter, you can read about...
Hydro-RDI-Network Uutiskirje 1/2021 – Tutkimusta ja tapahtumia
Hei Hydro-RDI-Network yhteistyökumppanit! Toivottavasti kevät on lähtenyt käyntiin hyvin. Tässä hieman Hydro-RDI-Network liittyviä uutisia ja muistutuksia, jotta pääsette hyötymään kumppanuudestamme....
Tuesdays of HydroTechnology webinar series starting 11th of May at 10-11 am
Hydro-RDI-Network launches online event series to be held in Tuesday Mornings. Tuesdays of Hydrotechnology webinar series will have 5-10 webinars,...
Storm water flood chart assists municipalities in risk management
Climate change is leading to increased rainfall and more heavy rains. Storm water floods caused by precipitation and mealtwater are...
Suomen Akatemian rahoitusta hydrologiselle TKI-kumppanuusverkostolle
Maantieteen professorin Petteri Alhon johtamalle hydrologiselle TKI-kumppanuusverkostolle (HYDRO-RDI-Network) rahoitusta myönnettiin yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022. Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen...
Hydro-RDI-Network parantaa vedenlaadun valvontaa ja ennaltaehkäisee tulvavahinkoja
Tuoreessa yhteishankkeessa tarkennetaan jokiympäristön hahmottamistapoja. Uusi osaaminen tuo keinoja kaupunkitulvien riskien ennakointiin, jokiympäristön suunnitteluun sekä vedenlaadun valvontaan. Laaja-alaista työtä tehdään...
Vesialan verkostoitumista ja uusia yhteistyömahdollisuuksia
Vesialan yritysten ja julkisen sektorin verkosto tunnistaa alan yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. HYDRO-RDI-Network tähtää synergiaetuihin kansallisilla ja globaaleilla markkinoilla. Turun yliopiston...
Hydro-RDI-Network Kick-off tutkimusorganisaatioille ja yrityksille 29.1.2021
Hydro-RDI-Network kumppanuusalusta käynnistettiin yhdessä online-webinaarissa yritysten kanssa 29.1.2021. Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustua hankkeessa mukana oleviin organisaatioihin ja osaajiin sekä kertoa...